Achtergrond Model View Controller

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Met MVC bedoelen softwareontwikkelaars Model View Controller. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Diverse frameworks zijn er te downloaden voor de programmeertaal PHP. Deze werken met Model View Controller. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. MVC zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een gastenboek php uitstekend onderhoudbaar is.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting