Behandeling smetvrees

Smetvrees is een vorm van de aandoening OCS (obsessieve compulsieve stoornis). De angst om besmet te raken (of een ander te besmetten) speelt een centrale rol bij deze aandoening. Men duidt smetvrees regelmatig aan met wasdrang. Iemand met smetvrees kan urenlang douchen.

De ene patient zal bang zijn om besmet te raken. Angst om een ander te besmetten komt ook voor. Door zich vaak te wassen denkt de patient de besmetting tegen te gaan. Voor mensen zoals u en ik is dit natuurlijk overdreven. Maar voor de patient is het gevreesde scenario zeer realistisch. De angst zal zorgen voor allerlei gedragingen die "anders" zijn. Volgens de ideeen van iemand met smetvrees zou je besmet kunnen raken door bestek dat is gebruik door een ander. De kans dat dit gebeurt is volgens de patient zeer groot, terwijl deze in werkelijkheid juist klein is.

De therapie die voor smetvrees goed werkt is exposure en responspreventie. Bij exposure en responspreventie moeten de situaties die voor de patient lastig zijn, worden ondergaan. Daarbij mogen geen dwanghandelingen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld trapleuningen vanaf nu wel gebruiken en handen niet wassen na iemand een hand gegeven te hebben. Het doel is om de patient te laten inzien dat er niets gebeurt wanneer er geen dwanghandelingen worden uitgevoerd.

In een angsthierarchie worden de moeilijke situaties opgesomd. De minst gevreesde situatie wordt als eerst ondergaan. Op het laatst wordt de meest gevreesde situatie ondergaan. Bij deze methode ligt de focus op het nalaten van de dwanghandelingen.

De artsen kunnen bij smetvrees ook medicijnen voorschrijven. In het geval dat met exposure en responspreventie niet de gewenste resultaten worden behaald, kan medicatie een uitkomst bieden. Ook kan het zijn dat er uitsluitend behandeling met medicatie plaatsvindt op verzoek van de patient.
Free Web Hosting