De basisgedachte achter MVC

Bij het bouwen van een website wordt van verschillende technieken gebruik gemaakt. Zo wordt er vandaag de dag veel gebruikgemaakt van MVC. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Met MVC bedoelen softwareontwikkelaars Model View Controller. Programmeurs dienen zich bij MVC aan bepaalde richtlijnen te houden. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Diverse frameworks zijn er te downloaden voor de programmeertaal PHP. Deze werken met Model View Controller. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. In een advertentie voor freelance PHP programmeur gezocht geven opdrachtgevers vaak al aan in welk framework zal worden gewerkt.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view kan worden gezien als presentatielaag. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

De controller kan worden gezien als de motor die het geheel interactief maakt. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting