Basisinformatie Model View Controller

Verschillende technieken zorgen er bij web developent voor dat het proces zo goed mogelijk verloopt. Model View Controller is zo een veelgebruikte techniek. In dit artikel leggen we u beknopt uit wat MVC inhoudt.

Wanneer een programmeur MVC zegt, dan bedoelt hij Model View Controller. Model View Controller biedt bepaalde richtlijnen bij het programmeren. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Door de scheiding van verantwoordelijkheden bij Model View Controller is het voor softwareontwikkelaars gemakkelijker om onderhoud te plegen.

Eigenlijk maakt men tegenwoordig voor iedere website wel gebruik van MVC. Voor PHP zijn verschillende frameworks gratis te downloaden die werken volgens het MVC principe. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel. Het maken van een contactformulier php is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Wanneer er een database wordt gebruikt, beschrijft het model de databasevelden.

De weergave van gegevens ligt onder de verantwoordelijkheid van de “view”. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. De presentatielaag beschrijft hoe informatie getoond wordt (ingekort, aantal cijfers achter de komma, lettertype, etc).

De controller beschrijft de verschillende acties die kunnen worden gedaan. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.
Free Web Hosting